1989_45
Текст на аверсе Ленинградский ордена Ленина метрополитен
имени В.И.Ленина
Размер 58 х 90 мм
Материал Картон
Инф. о издании ЛКЦП, М 24013.5.02.88.г. Изд. № 322.
Зак. 4959. Тир. 350000. Цена 2 коп. 3413211
Hosted by uCoz